ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[24 พ.ย. 2566]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566  [เข้าชม 1221] 
[22 พ.ย. 2566]
ผลงานการแข่งขัน ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19  [เข้าชม 301] 
[21 พ.ย. 2566]
ประชาสัมพันธ์การสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา 2566  [เข้าชม 495] 
[15 พ.ย. 2566]
โครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (Pre-Gifted ร้อยเอ็ดวิทยาลัย) ครั้งที่ 1  [เข้าชม 2046] 
[14 พ.ย. 2566]
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ  [เข้าชม 1537] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[01 พ.ย. 2566]
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับชั่วคราว)  [เข้าชม 1477] 
[19 ธ.ค. 2565]
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566  [เข้าชม 1494] 
[16 ธ.ค. 2565]
ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17  [เข้าชม 1494] 
[16 ธ.ค. 2565]
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร PRE-RW TEST ครั้งที่ 1  [เข้าชม 1470] 
[12 ธ.ค. 2565]
ประกาศคะแนนสอบ Pre RW test ครั้งที่ 1   [เข้าชม 1473] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[01 พ.ย. 2566]
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับชั่วคราว)  [เข้าชม 1465] 
[21 ก.ย. 2564]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [เข้าชม 1450] 
[09 ส.ค. 2564]
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดการประเมินผลกลางภาค นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [เข้าชม 1447] 
[22 มี.ค. 2564]
ขอเชิญกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมประชุม 30 มีนาคม 2564  [เข้าชม 1445] 
[03 มี.ค. 2564]
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 1449] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[21 มี.ค. 2566]
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566  [เข้าชม 1455] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 1447] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 1449] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1444] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1446] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[24 ก.พ. 2566]
การประมูลการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566  [เข้าชม 1449] 
[20 ก.ย. 2565]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน Gifted ภาษาศาสตร์ - สังคมศาสตร์  [เข้าชม 1448] 
[10 ก.ค. 2563]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานช่างแอร์ ประจำสถานศึกษา  [เข้าชม 1448] 
[10 ก.ค. 2563]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  [เข้าชม 1443] 
[22 มิ.ย. 2563]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ (Lab Boy)  [เข้าชม 1447] 

    เผยแพร่ผลงานนักเรียน
[10 ก.ย. 2562]
Independent Studies : THE INFLUENCE OF SMART PHONE USAGE ON STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE by  [เข้าชม 1444] 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[04 ก.ค. 2561]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์  [เข้าชม 1451] 
[26 มิ.ย. 2561]
คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดย ครูวีระยุทธ บุญรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 1449] 
[18 มิ.ย. 2561]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง A Special Chrisymas Present โดย ครูตระกูล เสนานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น   [เข้าชม 1448] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสิริญญา  บาลธนะจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 1449] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดย ครูชวาลา น้อยหมากหญ้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 1449] 


 

  วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน วิทยาการ และครูผู้ดูแล ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ด...อ่านต่อ

 นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เว็บลิงค์
QRCODE ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ บริหารโรงเรียน

ระบบบริการ

ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สลิปเงินเดือน

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
978
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
748
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
1726
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
17249
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
234058
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
1831705
คน
บันทึกเมื่อ: 07 มี.ค. 2565