เพลงสถาบัน
เพลง : มาร์ชร้อยเอ็ดวิทยาลัย [ Download ]
วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

มาร์ชร้อยเอ็ดวิทยาลัย

* โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย    ก้องเกริกไกรในด้านการศึกษา
ร.ว. รุ่งเรืองฟูเฟื่องด้านการกีฬา   เขียว – แสดเรานี้ศักดาประชายกย่องทั่วไป
** โรงเรียนเราเกียรติขจร   ด้านการสอนมิด้อยกว่าใคร
ศิษย์เราพากเพียรร่ำเรียนด้วยความตั้งใจ    ทั้งมีวินัยทุกคนรักใคร่กันดี
ลูก ร.ว.นี้คือพวกเรา   น้ำใจเร่งเร้าใหม่หรือเก่ามั่นสามัคคี
เรากลมเกลียวเขียว –แสดมั่นในศักดิ์ศรี   นามคงอยู่คู่เคียงธาตรี ใจเปรมปรีดิ์ที่มารวมกัน
มุ่งเทิดทูนชาติศาสนา   ร่มเกล้าประชาองค์พระราชานี้ยึดมั่น
โรงเรียนเราร้อยเอ็ดวิทยาลัยนั้น   พร้อมกันเทิดไว้ในชีวันและจะหมั่นสร้างการทำดี
เพลง : ร.ว. แดนใจ [ Download ]
คำร้อง : ครูทวี นาชัยเวียง
ทำนอง : จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย (ศิษย์เก่า)
เรียบเรียงดนตรี : จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย

ร.ว. แดนใจ

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เกรียงไกรนัก  คนรู้จักสมนามยามกล่าวขาน
บรรยากาศงามตาหาใดปาน  มีมานานชื่อเสียงเลื่องลือไกล
ครู อาจารย์นั้นนับระดับชาติ   ล้วนเปรื่องปราด ปรีชาจะหาไหน
ลูกเขียวแสดขยันมุ่งมั่นใจ   ศิวิไลซ์ คุณธรรมนำกมล
** ร.ว. น้ำใจใสสะอาด รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พิพัฒน์ผล
สิ่งใดดี ดำรง เป็นมงคล    ร่วมกมลหมายมาด พัฒนา
ร.ว. ถิ่นนี้เป็นที่รัก   เราพิทักษ์บำรุง มุ่งรักษา
ถึงจะอยู่ใกล้ไกลใจศรัทธา   กตัญญุตาสถาบัน ร.ว. ***
ดนตรี........(เที่ยวกลับ ***ร.ว. น้ำใจ กตัญญุตาสถาบัน ร.ว. ***)
เพลง : ข้าคือ ร.ว. [ Download ]
คำร้อง : สุวัลลี บุญภักดี
ทำนอง : สุวัลลี บุญภักดี
เรียบเรียงดนตรี : จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย

ข้าคือ ร.ว.

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย   ชื่อเสียงเกริกไกรหาใครเทียมเท่า
การเรียนก็เก่งเกินเขา    การกีฬาก็เด่นเกินเขา   ร.ว. ของเรามิให้ใครครอง
เรามีศูนย์รวมน้ำใจ   เจ้าพ่อเขียวแสดไง  ท่านคอยปกป้อง
ลูกหลาน ร.ว. ปรองดอง    ลูกหลาน ร.ว. ปรองดอง   เขียวแสดพี่น้องยึดมั่นความดี
*** สีเขียว เป็นเกลียวสัมพันธ์   ร.ว. ยึดมั่นหลักสามัคคี
แดงปนเหลืองกล้าแกร่งในที    แดงปนเหลืองกล้าแกร่งในที   กลายเป็นสีแสดนี้บ่งนานมา
มงกุฎคือตราประจำ    เป็นเครื่องชี้นำ  ในทางปัญญา
เขียวแสดเราประกาศศักดา   เขียวแสดเราประกาศศักดา
ให้ดังก้องฟ้าว่าข้าคือ ร.ว.    ข้าคือ ร.ว. ***
ดนตรี ..** สีเขียว ***
เพลง : คนดีศรี ร.ว. [ Download ]
คำร้อง : สุวัลลี บุญภักดี
ทำนอง : สุวัลลี บุญภักดี
เรียบเรียงดนตรี : จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย

คนดีศรี ร.ว.

...นัตถิ ปัญญา สมาอาภา   นัตถิ ปัญญา สมาอาภา...(ซ้ำ)
เธอคือยอดหญิงยิ่งเพชรน้ำหนึ่ง   งามซึ้ง กิริยา น่าพิสมัย
คุณธรรม นำปัญญา น่าภูมิใจ   ร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้เชิดชู
เข้มแข็ง แกร่งสง่า ปัญญาล้ำ   กิจกรรม สร้างสรรค์ นั้นเลิศหรู
เป็นผู้นำ ความคิด จิตวิญญู   เคียงคู่ มงกุฎเขียวแสดเรา
*** นี่คือคนดี ศรี ร.ว.   ถักทอ คุณธรรม์ ปัญญาเชาวน์
ดุจรัศมี ความดีงาม ทั้งเก้า   คือหนุ่มสาว เพชรงาม นาม ร.ว. ***
ดนตรี ...(เที่ยวกลับ ** นี่คือคนดี ***)
นัตถิ ปัญญา สมาอาภา   นัตถิ ปัญญา สมาอาภา (ซ้ำ)
เพลง : เกียรติชงโค [ Download ]
คำร้อง : สุวัลลี บุญภักดี
ทำนอง : สุวัลลี บุญภักดี
เรียบเรียงดนตรี : จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย

เกียรติชงโค

ลำต้นแกร่งเพียงจะเคียงฟ้า แผ่สาขากิ่งใบใหญ่กว้างขวาง
ใบเขียวสด ดอกสวยใส ไม่บอบบาง ม่วงพราวขาวพร่างอยู่กลางใจ
เปรียบชีวิตวัยเรียน เพียรอุตส่าห์ มานะ อดทนมั่นมิหวั่นไหว
แกร่งดังเพชร ลูกร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นลูกไม้ มั่นคง ดุจชงโค
*** ชงโค ชงรักสลักจิต หลอมชีวิต ศรีศักดิ์ เกียรติอักโข
สร้างคนดีมีชื่อเสียงใหญ่โต ร่มชงโคแดนวิชาสถาบัน
ชงโคบาน ลานใจได้ชมชื่น ทุกวันคืนหวนมาพาสุขสันต์
แม้อยู่แห่งหนใดใจผูกพัน ตราบนิรันดร์จะดำรงเกียรติชงโค***
ดนตรี...(เที่ยวกลับ***....***)
เพลง : ซุ้มขมิ้นถิ่นรัก [ Download ]
คำร้อง : สุวัลลี บุญภักดี
ทำนอง : สุวัลลี บุญภักดี
เรียบเรียงดนตรี : จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย

ซุ้มขมิ้นถิ่นรัก

เคียงคู่อยู่นานสถานศึกษา เจนตา เคียงใจใฝ่คิดถึง
ใต้ร่มเงา เถาขมิ้น ถิ่นคะนึง คงตราตรึงสองเราคราวเล่าเรียน
สาวหนุ่ม ใต้ซุ้มขมิ้นเครือ ก่อเกื้อ สานรัก จากอ่านเขียน
รักก่อสาน วันวาน กาลหมุนเวียน ศรัทธาไม่เคยเปลี่ยนจากหัวใจ
ขอพรพระเอกุตระ มหามงคล โปรดดลทางชีวิตนิรัติศรัย
สองเราก้าวเคียงคู่สู่ทางชัย แตกกิ่งก้านใบเขียวขจี
*** ฤดูกาล วารเวียน เปลี่ยนผัน สถาบัน ร.ว. ก่อศักดิ์ศรี
ซุ้มขมิ้นเคียงคู่ ดูรมณีย์ หลอมชีวี โสภิณ ถิ่น ร.ว. ***
ดนตรี...(เที่ยวกลับ ***ฤดูกาล ***)
ซ้ำ ซุ้มขมิ้น เคียงคู่ดูรมณีย์ หลอมชีวีโสภิณถิ่น ร.ว.
เพลง : รำวงเขียวแสด [ Download ]
คำร้อง : สุวัลลี บุญภักดี
ทำนอง : สุวัลลี บุญภักดี
เรียบเรียงดนตรี : จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย

รำวงเขียวแสด

(ชาย) เรารัก ร.ว. ร.ว. ถิ่นรักเรา
เขียวภูมิลำเนา พวกเราปรองดองรักใคร่
สีแสด...แผดกล้าเกรียงไกร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เราภูมิใจนานมา
(หญิง) วันนี้ปรีดิ์เปรม เปรมปรีดิ์ สุขีชื่นบาน
ร้องรำสำราญ เบิกบานหนึ่งมิตรชิดใกล้
พี่น้อง เขียวแสดร่วมหทัย สู่สถาบันใจ โอบอุ่นไอสัมพันธ์
(ชาย) *** สวัสดี สวัสดี พี่น้องเขียวแสด
(หญิง) สวัสดี สวัสดี พี่น้องเขียวแสด
(พร้อม) แวดล้อมใยรัก ร่วมพิทักษ์ ร.ว.
(หญิง) รักกัน รักกัน หมั่นสาน หมั่นก่อ
(พร้อม) พี่น้อง ร.ว. ร่วมถักทอคุณความดี
(หญิง) เขียวแสดงามตา ดุจดังสัญญาคล้องใจ
(ชาย) ขอเชิญทรามวัย ร่ำร่ายใกล้ชิดน้องพี่
(พร้อม) ยั่วยิ้มอิ่มใจไมตรี แสดเขียวขจี
เกียรติ ศักดิ์ศรีชาว ร.ว. ***
(เที่ยวกลับ *** สวัสดี สวัสดี ***)
เพลง : ลาก่อน [ Download ]
คำร้อง : สุวัลลี บุญภักดี
ทำนอง : สุวัลลี บุญภักดี
เรียบเรียงดนตรี : จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย

ลาก่อน

ลาก่อน...ร้อยเอ็ดวิทยาลัย   นามนี้ ตรึงใจเขียวแสดทุกคน
เคยเล่น เคยเรียนเพียรฝึกฝน  พระคุณเหลือล้น สถาบันแดนใจ
จำจาก ร.ว. ท้อใจเศร้าสร้อย   ได้แต่คอย...หวังพบกันใหม่
เพื่อนเอ๋ย..ก่อนเราเคยชิดเคียงใกล้   แม้กายเราห่างไกล แต่หัวใจเราชิดกัน
กราบขอพร เจ้าพ่อเขียวแสดด้วย  โปรดดลช่วย ลูกก้าวไปด้วยใจมั่น
กราบเท้า ลาครูบาอาจารย์   ลาสถานถิ่นพำนักพักเล่าเรียน
ร่มตะแบก สวนวรรณคดีเด่น  เคยนั่งเล่นกับมิ่งมิตร นั่งขีดเขียน
วันเวลา ล่วงผ่านกาลหมุนเวียน  จะจากเจียน ใจสลาย...มิคลายสัมพันธ์