รายละเอียด ::
“โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 “ ปร...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
17 ก.ย. 2566   เวลา :: 17:00:12
ผู้ประกาศ ::
คุณณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
รายละเอียด ::
วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรีย...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
15 ก.ย. 2566   เวลา :: 07:20:31
ผู้ประกาศ ::
คุณณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
รายละเอียด ::
การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
08 ก.ย. 2566   เวลา :: 10:41:03
ผู้ประกาศ ::
คุณณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
รายละเอียด ::
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตอบล Junior & Senior และการแข่งขันบาสเกตบอล ใ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
08 ก.ย. 2566   เวลา :: 10:37:21
ผู้ประกาศ ::
คุณณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
รายละเอียด ::
การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
31 ส.ค. 2566   เวลา :: 10:04:42
ผู้ประกาศ ::
คุณณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
รายละเอียด ::
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรีย...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
26 ส.ค. 2566   เวลา :: 16:14:33
ผู้ประกาศ ::
คุณณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
รายละเอียด ::
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสัปดาห์ "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ณ โรงเรียนร้อย...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
11 ส.ค. 2566   เวลา :: 09:21:46
ผู้ประกาศ ::
คุณณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
รายละเอียด ::
กิจกรรม ”วันเเม่เเห่งชาติ เเละพิธีทำบุญตักบาตร” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระ...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
11 ส.ค. 2566   เวลา :: 09:10:51
ผู้ประกาศ ::
คุณณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
รายละเอียด ::
"ฮอยฮีตภูมิปัญญาอีสาน" กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียน...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
10 ส.ค. 2566   เวลา :: 09:28:47
ผู้ประกาศ ::
คุณณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
รายละเอียด ::
วันที่ 1 สิงหาคม 2566 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นำโดย นายบุญญภพ จันทมัต...
ภาพประกอบ ::
วันที่ ::
01 ส.ค. 2566   เวลา :: 07:37:03
ผู้ประกาศ ::
คุณณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
 
 
รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 251 อัลบั้ม 26 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าต่อไป >>
 
กลับข้างบน