ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ตราประจำโรงเรียน


ประกอบด้วย มงกุฎตั้งอยู่บนอักษรย่อ ร.ว. ยอดรัศมีกระจายออกเป็น 9 แฉก หมายถึงสิ่งที่งาม 4 ประการ และสิ่งที่ดี 5 ประการ

สิ่งที่งาม 4 ประการ คือ
1. รูปร่าง
2. ท่าทางงาม
3. วางตัวงาม
4. จิตใจงาม
สิ่งที่ดี 5 ประการ คือ
1. วาจาดี
2. ความรู้ดี
3. ความสามารถดี
4. ความประพฤติดี
5. การงานดี
ดาวน์โหลดตราประจำโรงเรียน