ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[26 มี.ค. 2566]
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 /2566 ประเภทห้องเรียนปกติ  [เข้าชม 5343] 
[26 มี.ค. 2566]
คะแนนสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 /2566 ประเภทห้องเรียนปกติ รายบุคคล  [เข้าชม 2913] 
[25 มี.ค. 2566]
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 /2566 ประเภทห้องเรียนปกติ  [เข้าชม 6111] 
[25 มี.ค. 2566]
ประกาศคะแนนรายบุคลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 /2566 ประเภทห้องเรียนปกติ  [เข้าชม 2188] 
[21 มี.ค. 2566]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง  [เข้าชม 1010] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[19 ธ.ค. 2565]
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566  [เข้าชม 9376] 
[16 ธ.ค. 2565]
ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17  [เข้าชม 7242] 
[16 ธ.ค. 2565]
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร PRE-RW TEST ครั้งที่ 1  [เข้าชม 3083] 
[12 ธ.ค. 2565]
ประกาศคะแนนสอบ Pre RW test ครั้งที่ 1   [เข้าชม 3899] 
[28 พ.ย. 2565]
การสอบแข่งขันความเป็นเลิศภาษาไทย ครั้งที่ 14  [เข้าชม 5459] 

    ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[21 ก.ย. 2564]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [เข้าชม 2036] 
[09 ส.ค. 2564]
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดการประเมินผลกลางภาค นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [เข้าชม 1802] 
[22 มี.ค. 2564]
ขอเชิญกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมประชุม 30 มีนาคม 2564  [เข้าชม 1690] 
[03 มี.ค. 2564]
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 1693] 
[03 มี.ค. 2564]
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 1929] 

    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[21 มี.ค. 2566]
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566  [เข้าชม 2983] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ  [เข้าชม 2153] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง  [เข้าชม 1870] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1702] 
[07 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ  [เข้าชม 1607] 

    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[26 มี.ค. 2566]
การประมูลราคา ผู้ผลิตน้ำดื่มตราโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประจำปี 2566  [เข้าชม 357] 
[24 ก.พ. 2566]
การประมูลการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566  [เข้าชม 979] 
[20 ก.ย. 2565]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน Gifted ภาษาศาสตร์ - สังคมศาสตร์  [เข้าชม 519] 
[10 ก.ค. 2563]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานช่างแอร์ ประจำสถานศึกษา  [เข้าชม 1602] 
[10 ก.ค. 2563]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  [เข้าชม 1573] 

    เผยแพร่ผลงานนักเรียน
[10 ก.ย. 2562]
Independent Studies : THE INFLUENCE OF SMART PHONE USAGE ON STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE by  [เข้าชม 1788] 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[04 ก.ค. 2561]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์  [เข้าชม 1657] 
[26 มิ.ย. 2561]
คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่าย ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการตัดต่อวิดีโอ โดย ครูวีระยุทธ บุญรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 1632] 
[18 มิ.ย. 2561]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง A Special Chrisymas Present โดย ครูตระกูล เสนานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น   [เข้าชม 1598] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสิริญญา  บาลธนะจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 1633] 
[12 มิ.ย. 2561]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดย ครูชวาลา น้อยหมากหญ้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  [เข้าชม 1604] 


 

  บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สืบสานงานศิลป์ งามผ้าซิ่นสาเกต" โดยโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษภาษาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมกับชมรมรักผ้าเมืองสาเกต และพัฒนาชุมชน...อ่านต่อ

 นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เว็บลิงค์
เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
   ฝ่ายบริการ

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์งานในโรงเรียน


ระบบบริการ

ดาวน์โหลดเอกสาร ร.ว.

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วิดีทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สลิปเงินเดือน

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
15
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
568
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
722
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
3530
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
47331
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
104400
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
1702047
คน
บันทึกเมื่อ: 07 มี.ค. 2565