ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[12 มิถุนายน 2567] ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 787]
[13 พฤษภาคม 2567] ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ฉบับชั่วคราว [เข้าชม 755]
[23 กุมภาพันธ์ 2567] การดำเนินงานเพื่อปรับซ่อมคุณลักษณะของคุณประสงค์ ฯ ภาคเรียนที่2/2566 [เข้าชม 754]
[27 พฤษภาคม 2559] แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR [เข้าชม 758]
[21 มีนาคม 2559] แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 753]
[18 ธันวาคม 2558] คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา 2558 [เข้าชม 747]
[17 กันยายน 2558] แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 [เข้าชม 744]
[11 สิงหาคม 2558] แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล (ก.พ.7) [เข้าชม 748]
[20 สิงหาคม 2557] การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  [เข้าชม 743]
[18 พฤษภาคม 2557] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [เข้าชม 743]
[16 พฤษภาคม 2557] แบบฟอร์มต่อใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [เข้าชม 742]
[05 ธันวาคม 2556] รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 [เข้าชม 743]
[07 พฤศจิกายน 2556] กรอกข้อมูลองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข. [เข้าชม 742]
[08 ตุลาคม 2556] สสวท. เชิญชวนครูร่วมโครงการครูดีเด่นประเทศไทย [เข้าชม 741]
[08 กรกฎาคม 2556] คำสั่งคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 [เข้าชม 741]
[01 กรกฎาคม 2556] หลักเกณฑ์ คศ.4 [เข้าชม 743]
[01 กรกฎาคม 2556] กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 [เข้าชม 741]
[03 มิถุนายน 2556] แบบขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556 [เข้าชม 743]
[26 มกราคม 2556] แบบบันทึกคะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2555 [เข้าชม 742]
   รวมข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 19 ข่าว 1 หน้า : 1 กลับหน้าหลัก
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
งานการเงิน
งานบุคลากร
ระบบบริการ
วิดีทัศน์
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
2
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
33
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
359
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
392
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
5330
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
96079
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::

576713