ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[02 เมษายน 2567] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว [เข้าชม 80]
[02 เมษายน 2567] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน [เข้าชม 57]
[31 มีนาคม 2567] การปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 [เข้าชม 237]
[31 มีนาคม 2567] ประกาศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 522]
[30 มีนาคม 2567] รายชื่อนักเรียน ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 1491]
ข่าวสำหรับนักเรียน
[03 มีนาคม 2567] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการพิจารณาให้ใช้สิทธิ์ศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 1072]
[24 กุมภาพันธ์ 2567] รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 [เข้าชม 732]
[14 พฤษภาคม 2559] ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [เข้าชม 716]
[14 มกราคม 2559] ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2559 [เข้าชม 701]
[10 มกราคม 2559] เฉลยข้อสอบความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ ระดับ ป.3-6 และ ม.1-6 [เข้าชม 727]
ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[23 กุมภาพันธ์ 2567] การดำเนินงานเพื่อปรับซ่อมคุณลักษณะของคุณประสงค์ ฯ ภาคเรียนที่2/2566 [เข้าชม 702]
[27 พฤษภาคม 2559] แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR [เข้าชม 706]
[21 มีนาคม 2559] แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 676]
[18 ธันวาคม 2558] คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา 2558 [เข้าชม 680]
[17 กันยายน 2558] แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 [เข้าชม 681]
ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ [เข้าชม 698]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง [เข้าชม 721]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ [เข้าชม 688]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ [เข้าชม 681]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา [เข้าชม 685]
ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[08 ธันวาคม 2557] สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน-ครู บริเวณใต้ถุนอาคาร 7 [เข้าชม 687]
[29 มีนาคม 2557] สอบราคาซื้อเครื่องครุภันฑ์และอุปกรณ์ปฎิบัติการให้กับศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน. [เข้าชม 671]
[17 กันยายน 2556] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30 [เข้าชม 672]
[19 สิงหาคม 2556] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน [เข้าชม 670]
[16 สิงหาคม 2556] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน [เข้าชม 672]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[24 มิถุนายน 2558] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โดยคุณครูชีวารัตน์  ชาระมาตย์ [เข้าชม 685]
[21 สิงหาคม 2557] การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและรู้คุณค่าวรรณคดี  โดย คุณครูณพิชญา  อารีเอื้อ  [เข้าชม 677]
[26 มิถุนายน 2556] ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย คุณครูสมจิต  อินทรชาติ [เข้าชม 688]
คลังภาพกิจกรรม (Photo Gallery)
[31 สิงหาคม 2566] การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [เข้าชม 188]

การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท... อ่านต่อ

จดหมายข่าว (Newsletter)
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ...
ฝ่ายวิชาการ
[เข้าชม 188]
การประชุมสัมมนาบุคลากร เพื่...
ฝ่ายวิชาการ
[เข้าชม 82]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพั...
ฝ่ายวิชาการ
[เข้าชม 52]
งานมหาทานบารมี บุญผะเหวด ปร...
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
[เข้าชม 54]
การประชุมพิจารณาครูที่ปรึกษ...
ฝ่ายกิจการนักเรียน
[เข้าชม 117]
การประชุมพิจารณาแบบเรียน 2567
ฝ่ายวิชาการ
[เข้าชม 110]
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
การเงินโรงเรียน
ระบบบริการ
วิดีทัศน์
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
4
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
57
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
307
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
2974
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
7272
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
57302
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::

537936