ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ [เข้าชม 761]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง [เข้าชม 755]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ [เข้าชม 755]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ [เข้าชม 754]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา [เข้าชม 753]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับ ป.ตรี รับตรง [เข้าชม 744]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ระดับ ป.ตรี โควตา [เข้าชม 742]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ระดับ ป.ตรี รับตรง [เข้าชม 745]
[29 มกราคม 2558] โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 740]
[05 พฤศจิกายน 2557] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน [เข้าชม 740]
[29 ตุลาคม 2557] ม.ธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับตรงคณะทันตแพทยศาสตร์ [เข้าชม 741]
[29 ตุลาคม 2557]  กำหนดการสมัครรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ [เข้าชม 741]
[12 ตุลาคม 2557] มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 745]
[08 ตุลาคม 2557] รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [เข้าชม 741]
[15 สิงหาคม 2557] มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท) ประจำปี 2558 [เข้าชม 742]
[07 กรกฎาคม 2557] รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) [เข้าชม 743]
[14 กุมภาพันธ์ 2557] คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสาคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 [เข้าชม 740]
[14 กุมภาพันธ์ 2557] สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักศึกษา (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 [เข้าชม 742]
[14 กุมภาพันธ์ 2557] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ [เข้าชม 742]
[14 กุมภาพันธ์ 2557] มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (ปทุมธานี) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร สาขาการจัดสถานพยาบาล และ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร [เข้าชม 742]
   รวมข่าวแนะแนวการศึกษา ทั้งหมด 43 ข่าว 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าต่อไป >> กลับหน้าหลัก
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
งานการเงิน
งานบุคลากร
ระบบบริการ
วิดีทัศน์
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
1
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
23
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
359
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
382
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
5320
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
96069
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::

576703