จดหมายข่าวทั้งหมด

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการ Gifted Program [เข้าชม 294]
เจ้าของ :: ฝ่ายวิชาการ
รายละเอียด :: นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อ...
วันที่ :: 23 มิถุนายน 2567 เวลา ::13:17:37
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ English Programme [เข้าชม 300]
เจ้าของ :: โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รายละเอียด :: วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เข้าศึกษาดูงานการจัด...
วันที่ :: 03 พฤษภาคม 2567 เวลา ::11:29:06
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 306]
เจ้าของ :: ฝ่ายวิชาการ
รายละเอียด :: การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนป...
วันที่ :: 23 มีนาคม 2567 เวลา ::16:41:24
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

การประชุมสัมมนาบุคลากร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปรับโครงสร้างหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ Gifted Program และห้องเรียน SMTE [เข้าชม 306]
เจ้าของ :: ฝ่ายวิชาการ
รายละเอียด :: การประชุมสัมมนาบุคลากร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปรับโครงสร้างหลักสูตรแ...
วันที่ :: 21 มีนาคม 2567 เวลา ::16:39:47
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแผนกลยุทธ์ และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Workspaces for Education [เข้าชม 301]
เจ้าของ :: ฝ่ายวิชาการ
รายละเอียด :: การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแผนกลยุทธ์ และการพัฒนากระบวนก...
วันที่ :: 21 มีนาคม 2567 เวลา ::16:38:33
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

งานมหาทานบารมี บุญผะเหวด ประจำปี 2567 [เข้าชม 300]
เจ้าของ :: โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รายละเอียด :: โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นำโดยคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าท...
วันที่ :: 17 มีนาคม 2567 เวลา ::16:36:46
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

การประชุมพิจารณาแบบเรียน 2567 [เข้าชม 292]
เจ้าของ :: ฝ่ายวิชาการ
รายละเอียด :: นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น เป็นประธานการพิจารณาหนังสือแบบเรียน ประจำปีกา...
วันที่ :: 14 มีนาคม 2567 เวลา ::21:45:21
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ธนกฤต ขันธวัฒน์
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

การประชุมพิจารณาครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 289]
เจ้าของ :: ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายละเอียด :: 6 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายก...
วันที่ :: 14 มีนาคม 2567 เวลา ::21:45:58
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ธนกฤต ขันธวัฒน์
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

Certificate Awarding Ceremony to English Programme Students Academic Year 203 [เข้าชม 282]
เจ้าของ :: โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รายละเอียด :: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรี...
วันที่ :: 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา ::11:24:14
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

โครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เทียบเคียงมาตรฐานสากล CEFR ประจำปีการศึกษา 2566 [เข้าชม 282]
เจ้าของ :: โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รายละเอียด :: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ English Programme ได้จัดกิจกรรม...
วันที่ :: 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา ::11:14:37
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

Integrated Subjects Learning M.1-3 and M.3 Farewell Camp [เข้าชม 282]
เจ้าของ :: โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รายละเอียด :: วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนร...
วันที่ :: 30 มกราคม 2567 เวลา ::11:20:42
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

Project to prepare for entrance examinations for higher secondary education [เข้าชม 282]
เจ้าของ :: โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รายละเอียด :: วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนร้...
วันที่ :: 27 มกราคม 2567 เวลา ::11:27:59
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

การลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์สอบโทเฟิลไอทีพี (TOEFL ITP) กับ บริษัท เอ็ดลิงค์ จำกัด [เข้าชม 282]
เจ้าของ :: โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รายละเอียด :: วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนร...
วันที่ :: 22 มกราคม 2567 เวลา ::11:18:27
ผู้สร้างอัลบั้มภาพ :: ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ภาพประกอบ ::   คลิกที่นี่

รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 13 อัลบั้ม 1 หน้า :

1

นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
งานการเงิน
งานบุคลากร
ระบบบริการ
วิดีทัศน์
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
1
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
23
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
359
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
382
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
5320
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
96069
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::

576703