ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[17 พฤษภาคม 2567] รายวิชาที่ใช้สอบคักเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2568 [เข้าชม 132]
[11 พฤษภาคม 2567] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ [เข้าชม 784]
[30 เมษายน 2567] ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว [เข้าชม 735]
[30 เมษายน 2567] ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แม่บ้าน [เข้าชม 721]
[23 เมษายน 2567] ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 752]
ข่าวสำหรับนักเรียน
[25 พฤษภาคม 2567] รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้เลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567) [เข้าชม 53]
[25 พฤษภาคม 2567] รายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567) [เข้าชม 28]
[21 พฤษภาคม 2567] รายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567) [เข้าชม 106]
[21 พฤษภาคม 2567] รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้เลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567) [เข้าชม 99]
[17 พฤษภาคม 2567] รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้เลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567) [เข้าชม 202]
ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[13 พฤษภาคม 2567] ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ฉบับชั่วคราว [เข้าชม 744]
[23 กุมภาพันธ์ 2567] การดำเนินงานเพื่อปรับซ่อมคุณลักษณะของคุณประสงค์ ฯ ภาคเรียนที่2/2566 [เข้าชม 713]
[27 พฤษภาคม 2559] แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR [เข้าชม 713]
[21 มีนาคม 2559] แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 735]
[18 ธันวาคม 2558] คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา 2558 [เข้าชม 711]
ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ [เข้าชม 722]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง [เข้าชม 715]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ [เข้าชม 731]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ [เข้าชม 727]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา [เข้าชม 726]
ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[08 ธันวาคม 2557] สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน-ครู บริเวณใต้ถุนอาคาร 7 [เข้าชม 712]
[29 มีนาคม 2557] สอบราคาซื้อเครื่องครุภันฑ์และอุปกรณ์ปฎิบัติการให้กับศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน. [เข้าชม 712]
[17 กันยายน 2556] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30 [เข้าชม 721]
[19 สิงหาคม 2556] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน [เข้าชม 714]
[16 สิงหาคม 2556] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน [เข้าชม 710]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[24 มิถุนายน 2558] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โดยคุณครูชีวารัตน์  ชาระมาตย์ [เข้าชม 713]
[21 สิงหาคม 2557] การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและรู้คุณค่าวรรณคดี  โดย คุณครูณพิชญา  อารีเอื้อ  [เข้าชม 713]
[26 มิถุนายน 2556] ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย คุณครูสมจิต  อินทรชาติ [เข้าชม 711]
คลังภาพกิจกรรม (Photo Gallery)
[31 สิงหาคม 2566] การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [เข้าชม 234]

การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท... อ่านต่อ

จดหมายข่าว (Newsletter)
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์...
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
[เข้าชม 3]
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ...
ฝ่ายวิชาการ
[เข้าชม 359]
การประชุมสัมมนาบุคลากร เพื่...
ฝ่ายวิชาการ
[เข้าชม 178]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพั...
ฝ่ายวิชาการ
[เข้าชม 139]
งานมหาทานบารมี บุญผะเหวด ปร...
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
[เข้าชม 146]
การประชุมพิจารณาครูที่ปรึกษ...
ฝ่ายกิจการนักเรียน
[เข้าชม 231]
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
การเงินโรงเรียน
ระบบบริการ
วิดีทัศน์
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
2
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
261
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
356
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
2575
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
10465
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
74586
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::

555220