ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[01 มีนาคม 2567] เรียกรายชื่อลำดับสำรอง นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 144]
[29 กุมภาพันธ์ 2567] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารพิเศษทาง ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ (Gifted Program Language Soical) [เข้าชม 54]
[29 กุมภาพันธ์ 2567] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SMTE และ Gifted Program [เข้าชม 77]
[24 กุมภาพันธ์ 2567] ประกาศ เรียกรายชื่อลำดับสำรอง นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 2 [เข้าชม 759]
[23 กุมภาพันธ์ 2567] ประกาศ เรียกรายชื่อลำดับสำรอง นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 [เข้าชม 845]
ข่าวสำหรับนักเรียน
[24 กุมภาพันธ์ 2567] รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 [เข้าชม 68]
[14 พฤษภาคม 2559] ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [เข้าชม 2363]
[14 มกราคม 2559] ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2559 [เข้าชม 1616]
[10 มกราคม 2559] เฉลยข้อสอบความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ ระดับ ป.3-6 และ ม.1-6 [เข้าชม 917]
[07 มกราคม 2559] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ วันที่ 10 มกราคม 2559 [เข้าชม 710]
ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่
[23 กุมภาพันธ์ 2567] การดำเนินงานเพื่อปรับซ่อมคุณลักษณะของคุณประสงค์ ฯ ภาคเรียนที่2/2566 [เข้าชม 59]
[27 พฤษภาคม 2559] แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร ID plan และแบบฟอร์ม SAR [เข้าชม 95]
[21 มีนาคม 2559] แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 577]
[18 ธันวาคม 2558] คำสั่งดำเนินการและกรรมการคุมสอบความเป็นเลิศสังคมศึกษา 2558 [เข้าชม 528]
[17 กันยายน 2558] แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 [เข้าชม 517]
ข่าวแนะแนวการศึกษา
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี ปกติ [เข้าชม 543]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตรี รับตรง [เข้าชม 551]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี ระบบปกติ [เข้าชม 521]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.ตรี ระบบปกติ [เข้าชม 497]
[07 ตุลาคม 2558] ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี โควตา [เข้าชม 501]
ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
[08 ธันวาคม 2557] สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน-ครู บริเวณใต้ถุนอาคาร 7 [เข้าชม 489]
[29 มีนาคม 2557] สอบราคาซื้อเครื่องครุภันฑ์และอุปกรณ์ปฎิบัติการให้กับศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน. [เข้าชม 491]
[17 กันยายน 2556] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30 [เข้าชม 505]
[19 สิงหาคม 2556] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน [เข้าชม 499]
[16 สิงหาคม 2556] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงาน [เข้าชม 494]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู
[24 มิถุนายน 2558] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โดยคุณครูชีวารัตน์  ชาระมาตย์ [เข้าชม 535]
[21 สิงหาคม 2557] การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและรู้คุณค่าวรรณคดี  โดย คุณครูณพิชญา  อารีเอื้อ  [เข้าชม 532]
[26 มิถุนายน 2556] ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย คุณครูสมจิต  อินทรชาติ [เข้าชม 504]

คลังภาพกิจกรรม
[31 สิงหาคม 2566] การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [เข้าชม 22]

การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท... อ่านต่อ

นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2566
ระบบบริการ
วิดีทัศน์
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สลิปเงินเดือน
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
2
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
951
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
501
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
1893
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
1452
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
7366
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::

488000